Reiniging en onderhoud

Professionele reiniging van uw Zonnepanelen.

Reiniging PV-installatie

Als u eindeloos wilt kunnen genieten van een optimaal rendement, is het belangrijk om uw zonnepanelen regelmatig te reinigen. 

Allerlei soorten vuil zoals; zand, fijnstof, roetdeeltjes, vogeluitwerpselen, en algen zetten zich af op een PV-installatie, Uit de praktijk blijkt dat het reinigen van de zonnepanelen kan leiden tot een meeropbrengst van maar liefst 30%

Green Energy Solutions is gespecialiseerd in het reinigen van zonnepanelen, en maakt hierbij gebruik van de meest innovatieve technologieën. Met behulp van een schoonmaakrobot: de Serbot Gekko Facade Robot, kunnen onder ideale omstandigheden ongeveer 500 zonnepanelen per dag gereinigd worden.

 
 
Praktijkvoorbeeld:
  • Een grote agrariër in Oost-Duitsland met een zonnestroominstallatie van 800kW (3.000 zonnepanelen) heeft 2,5 jaar na oplevering van de zonnestroominstallatie, zijn zonnepanelen gereinigd. 
  • Deze zonnestroominstallatie leverde hem 900 kWh/kWp op: 720.000 kWh, bij een vergoeding van €0,28/kWh ontving hij hier €201.600,- voor.
  • Na een zorgvuldige reiniging van de zonnepanelen à €4.700,- was er direct een meeropbrengst van maar liefst 30% (216.000 kWh) waar te nemen, oftewel €60.000,-
  • Doordat de zonnestroominstallatie geinstalleerd is op een dak met een lage hellingshoek (10°) en gelegen is in een uiterst stoffige omgeving blijft er al gauw een laag stof op de zonnepanelen liggen en kan het reinigen van de zonnepanelen al gauw het rendement van de zonnestroominstallatie verhogen.
Praktijkvoorbeeld vertaald naar Nederlandse markt:
  • Nederlandse agrariër met 200 zonnepanelen (jaaropbrengst van 50.000 kWh).
  • Meeropbrengst van 30% = 15.000 kWh
  • 15.000 kWh à €0,22 = €3.300,-
  • Kosten reiniging: (200 panelen à €1,5 per paneel) = €300 + €200 (voorrijkosten) = €500,-
  • Netto baten reiniging: €3.300 – €500 = €2.800,-
Contactgegevens

U kunt te allen tijden vrijblijvend contact opnemen met Sunadise B.V.

Adres: Biezenkamp 21A, 6691 EJ Gendt, Nederland.

Contactformulier